Achtergrond

Ik weet nog waar ik was, wat ik deed, wat ik droeg en welk weer het was toen ik hoorde over funderingsproblemen in mijn straat. Ik kan me zelfs nog de luchtigheid herinneren waarmee de buurvrouw me vertelde dat er pal tegenover mijn huis funderingsproblemen waren. Zóveel impact had deze onheilspellende boodschap.

Eerste koophuis
In 2010 kocht ik trots mijn eerste woning. De woonvreugde was van korte duur: in 2011 bleek de fundering ernstig aangetast. Niet alleen bij mij maar bij het hele blok. Nadat ik eerst het funderingsonderzoek van 32 woningen coördineerde, werd ik vervolgens coördinator van het traject om tot funderingsherstel te komen.

Gezamenlijke aanpak
Funderingsproblemen worden bij voorkeur bloksgewijs aangepakt. Dat is meestal ingewikkeld, ingrijpend en tijdrovend. Elke eigenaar heeft een ander belang, een andere financiële positie, een ander tempo, een andere levensfase en andere wensen. In mijn blok ontkenden enkele eigenaren de urgentie, ondanks de alarmerende uitkomst van het funderingsonderzoek. Het viel dus niet mee om iedereen op hetzelfde moment startklaar te krijgen voor funderingsherstel.

Ingewikkeld proces
Gedurende het proces kwamen er telkens nieuwe problemen aan het licht. Problemen die niet altijd voorzien konden worden: financieringsperikelen, voorgenomen werkzaamheden in de buitenruimte die niet samengaan met funderingsherstel, sinkholes, gaslekken en overbelaste elektriciteitskabels door de verzakkingen, etc. Ik moest rekening houden met (psycho)sociale, juridische, technische, communicatieve en financiële aspecten en ook moest de voortgang en de veiligheid worden bewaakt. Ondertussen moest ik zorgen dat ik aan vijftigduizend euro kwam voor mijn eigen funderingsherstel.

Informatiebehoefte
Om de vaart erin te houden en alle buren juist te informeren zocht ik informatie bij diverse marktpartijen, de gemeente en het kenniscentrum. Mijn kennisnetwerk breidde zich uit en ik ging steeds meer voorlichting geven over funderingsproblematiek. Geregeld benaderde ik de Tweede Kamer en de Rotterdamse gemeenteraad om aandacht te vragen voor de funderingsproblematiek. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek gaf tips en informatie en nodigde me uit voor een bestuurszetel. Tijdens het funderingsonderzoek en funderingsherstel in mijn blok was ik, vòòr en na mijn werk, dagelijks onder de woningen te vinden. In rap tempo leerde ik alles over funderingen, funderingsonderzoek, funderingsherstel, procesbegeleiding, bewonerscommunicatie en alles wat hiermee te maken heeft. In 2014 waren onze 32 woningen weer toekomstbestendig en veilig.