Oorzaken en kenmerken


Wat is een fundering
Veel huiseigenaren weten bij de aankoop van een oudere woning niet op welk type fundering deze staat. Er zijn ook eigenaren die niet weten dat er een fundering onder de woning zit. De fundering is simpel gezegd de constructie die een pand draagt. Omdat de fundering in de bodem onder de panden is aangebracht, is deze vrijwel nooit zichtbaar. Als de fundering geen draagvermogen meer heeft, en er niet tijdig wordt ingegrepen, kan een pand instorten.

Houten fundering
Er zijn meerdere soorten funderingen en ook zijn er woningen zonder fundering. Tegenwoordig is de fundering van beton maar vroeger werden er houten palen voor gebruikt. Deze palen kunnen wel meer dan 20 meter lang zijn. Vaak ligt er op de kop van deze palen een houten balk, langshout. Op langshout werden dan de bouwmuren gemetseld die het pand dragen. Later in de tijd werd er geen langshout meer gebruikt maar betonbalken waarop de bouwmuren werden gebouwd.


Oorzaken funderingsproblemen
Door allerlei oorzaken kunnen funderingsproblemen ontstaan, bijvoorbeeld:

 • Onvoldoende palen, constructiefouten, overbelasting, etc.
 • Schimmels (paalrot) door droogstand. Hierdoor kan er zuurstof bij het hout komen en gaat het rotten. Als er sprake is van droogstand ligt allereerst het langshout droog. Omdat hier de bouwmuren op gemetseld zijn, is het belangrijk om droogstand goed te blijven monitoren om (verdere) schade te voorkomen.
 • Bacteriën die onder water de fundering aantasten (palenpest).
 • Negatieve kleef (grond die aan de paal hangt en de paal naar beneden trekt).
 • Delfstoffenwinning.

Kenmerken funderingsproblemen
Funderingsproblemen zijn niet altijd zichtbaar. Wanneer ze zichtbaar worden speelt het proces al enige tijd. Het is dan aan te raden om funderingsonderzoek te doen. Er zijn kenmerken die zouden kunnen wijzen op funderingsproblemen en aanleiding kunnen zijn voor onderzoek. De meest voorkomende zijn:

 • Scheurvorming in binnen- en buitenmuren.
 • Scheurvorming in voor- en achtergevels (vaak trapsgewijs, maar ook horizontaal/verticaal/diagonaal).
 • Verzakkingen en scheefstand.
 • Vloeren die schuin aflopen.
 • Ramen en deuren die niet meer open/dicht kunnen.
 • Funderingshout dat zichtbaar is aangetast.

Kenmerken die kunnen duiden op funderingsproblemen: