Grondwatermaatregelen bij paalrot

In het Kleiwegkwartier in Rotterdam vond deze week iets bijzonders plaats. Samen met de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn bewoners van de Bloemenbuurt een proef gestart om het grondwaterpeil onder hun woningen te verhogen. Dit is nodig om te voorkomen dat de houten funderingspalen onder hun woningen wegrotten.

Paalrot
In grote delen van Rotterdam staan woningen op een houten paalfundering. Deze fundering kan aangetast worden. Hierdoor ontstaan verzakkingen en scheuren. Als de fundering geen draagvermogen meer heeft kan hij bezwijken. De diverse oorzaken kunt u hier nalezen.

Een veel voorkomende oorzaak is paalrot. Als een houten fundering te lang/te vaak droog komt te staan, dan komt er zuurstof bij. Dit zijn goede omstandigheden voor het ontstaan van schimmels. Schimmels tasten de houten fundering aan. Om paalrot te voorkomen is het belangrijk dat er voldoende grondwaterdekking is.

Goed Gefundeerd
Deze proef komt voort uit de pilot “Goed Gefundeerd!”, waarin onderzoek werd gedaan naar wijkgericht funderingsonderzoek. Deze pilot heb ik samen met KCAF geïnitieerd. Uit deze pilot zijn verschillende andere pilots en mooie samenwerkingen voortgekomen. En deze belangrijke proef is daar één van.

In het NOS journaal.