Over mij

Juiste, volledige en eerlijke informatie. Een onafhankelijk advies. Een oplossingsgerichte meedenker, bemiddelaar en ervaringsdeskundige, met oog voor alle verschillende belangen. Daar kunt u bij mij van op aan.

Mijn ervaring met funderingsproblemen
Sinds 2011 houd ik me bezig met funderingsproblemen. Begonnen met de aanpak van de problemen in mijn eigen blok, onder mijn eigen woning. Ik was toen nog personeelsadviseur. Inmiddels heb ik voor de gemeente Rotterdam gewerkt, aan funderingsproblematiek, bodemdaling en de ondergrond. Momenteel doe ik dat voor de gemeente Amsterdam. Daarnaast denk ik mee met de Rijksoverheid over de aanpak van funderingsproblemen. Ook zet ik me in om aandacht te krijgen voor de funderingsproblematiek. Bijvoorbeeld door opiniestukken, presentaties en artikelen in media en vakbladen.

Op LinkedIn vindt u meer over mijn achtergrond en ervaring en kunnen we met elkaar linken. Ik post daar zo nu en dan opiniestukjes, informatie en artikelen over funderingsproblemen en bodemdaling.