Tag: paalrot

Amsterdam, gebouwd op palen

Het is na middernacht en voorlopig zit ik nog wel een tijdje vast in een sprinter naar Rotterdam. Een geschikte gelegenheid dus om een mooie ervaring te delen.

Vanavond gaf Ernst de Beaufort (restauratie constructeur) in samenwerking met Stadsherstel een buitengewoon interessante lezing over funderingsproblemen in Amsterdam. “Amsterdam, gebouwd op palen.”

Ernst twijfelde zelf of ik nog wel iets van zijn lezing kon leren. En dat kwam goed! Veel interessante feiten, prachtige projecten en bijzondere oplossingen kwamen voorbij. Wist u bijvoorbeeld dat de grafkelder van Michiel de Ruyter, in de Nieuwe Kerk, op een nieuwe fundering staat? Heeft u ooit gehoord van de veenpaal in Durgerdam, die de bodemdaling meet? Of weet u al wat staalvezelbeton is? En had u geraden dat maar liefst 13659 houten palen het Paleis op de Dam dragen? (Dat zouden er volgens onbevestigde berichten 13657 zijn omdat er twee getrokken zouden zijn voor onderzoek.) En ja, hij kwam weer voorbij! Ik roep het al jaren, en Ernst gelukkig in dezelfde bewoording: een fundering op koeienhuiden is écht een broodje aap!

Vanavond bleek ook dat Amsterdam en Rotterdam elk een eigen aanpak hanteren. Amsterdam veelal individueel en met actief aanschrijvingsbeleid. Rotterdam in de regel bloksgewijs en meer reactief aanschrijvingsbeleid, behoudens (dreigende) gevaarzetting of sterke vermoedens van ernstige funderingsproblemen.

Al met al een leerzame avond over een onderwerp dat Amsterdam en Rotterdam nauw met elkaar verbindt.

Het is sowieso de moeite waard (en erg leuk) om eens in de keuken van een ander te kijken. Zo kan je leren van de kennis, ervaring en deskundigheid van elkaar. Daarom plan ik binnenkort weer een werkbezoek in aan Amsterdam. Het verslag daarvan gaat u uiteraard hier terugvinden.

Grondwatermaatregelen bij paalrot

In het Kleiwegkwartier in Rotterdam vond deze week iets bijzonders plaats. Samen met de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn bewoners van de Bloemenbuurt een proef gestart om het grondwaterpeil onder hun woningen te verhogen. Dit is nodig om te voorkomen dat de houten funderingspalen onder hun woningen wegrotten.

Paalrot
In grote delen van Rotterdam staan woningen op een houten paalfundering. Deze fundering kan aangetast worden. Hierdoor ontstaan verzakkingen en scheuren. Als de fundering geen draagvermogen meer heeft kan hij bezwijken. De diverse oorzaken kunt u hier nalezen.

Een veel voorkomende oorzaak is paalrot. Als een houten fundering te lang/te vaak droog komt te staan, dan komt er zuurstof bij. Dit zijn goede omstandigheden voor het ontstaan van schimmels. Schimmels tasten de houten fundering aan. Om paalrot te voorkomen is het belangrijk dat er voldoende grondwaterdekking is.

Goed Gefundeerd
Deze proef komt voort uit de pilot “Goed Gefundeerd!”, waarin onderzoek werd gedaan naar wijkgericht funderingsonderzoek. Deze pilot heb ik samen met KCAF geïnitieerd. Uit deze pilot zijn verschillende andere pilots en mooie samenwerkingen voortgekomen. En deze belangrijke proef is daar één van.

In het NOS journaal.